เนื้อหาหมวดคลังความรู้

การสร้างเนื้อหาหมวดคลังความรู้ ตามที่ได้ออกแบบไว้จะประกอบด้วยหมวดย่อย 3 หมวด ซึ่ง Joomla ได้กำหนดหมวดเนื้อหาหมวดใหญ่เป็น Section และเนื้อหาหมวดย่อยในแต่ละ Section เป็น Category


รูปแสดงโครงสร้างการจัดการเนื้อหาของ Joomla

จากแผนการวิเคราะห์ดังกล่าว จึงต้องสร้าง Section ก่อน โดย

 • เลือกเมนูคำสั่ง Content, Section Manager

 • คลิกปุ่ม New เพื่อสร้าง Section ใหม่

 • กำหนดชื่อ Section และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายการ Description

ตัวอย่างระบุชื่อ Section เป็น Knowledge แล้วคลิกปุ่ม Save

 • เมื่อสร้าง Section แล้วขั้นตอนถัดไปเป็นการสร้าง Category ให้กับ Section Knowledge จำนวน 3 Categories โดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง Content, Category Manager

คลิกปุ่ม New แล้วกำหนดชื่อ Category

ตัวอย่างกำหนดชื่อ Category เป็น Library Science และเลือก Section เป็น Knowledge จากนั้นคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกและทำซ้ำจนครบทั้ง 3 Categories

 • เมื่อสร้าง Section และ Categories แล้วขั้นถัดไปเป็นการสร้างเนื้อหาตามหมวดด้วยวิธีการเดียวกับที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ แต่จะต้องเลือก Section และ Category ให้ตรงกับเนื้อหา ดังนี้

ปกติเนื้อหาลักษณะนี้ มักจะนำเสนอในหน้าแรกของเว็บไซต์ (Front Page) จึงควรคลิกเลือกรายการ Front Page เป็น Yes ด้วย

จากนั้นป้อนเนื้อหา จัดรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสม จึง Save เนื้อหา

 • เนื้อหาที่สร้างจะปรากฏผ่าน Articles Manager ดังนี้

 • และเมื่อคลิกปุ่ม Preview จะแสดงผลหน้าเว็บ ดังนี้

 • จากหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ยังไม่มีเมนูควบคุมการแสดงผล จึงควรสร้างเมนูควบคุม
 • จากหน้า Control Panel คลิกเลือกคำสั่ง Menu, Main Menu
 • คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างรายการเมนูใหม่แบบ Articles

 • ต้องการสร้างรายการเมนู “คลังความรู้” ซึ่งเป็นการโยงไปหา Section Knowledge จึงต้องคลิกเลือก Section และมีรายการย่อย 2 ตัวเลือกคือ Section Blog Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะ Blog หรือ Section Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะลำดับรายการ (List) กรณีนี้ให้คลิกเลือกเป็น Section Layout

 • จากนั้นป้อนชื่อรายการเมนูเป็น “คลังความรู้” และเลือก Section เป็น Knowledge

คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึก แล้วคลิกปุ่ม Preview เพื่อตรวจสอบผล

 • เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ตรงมากขึ้น สามารถสร้างรายการเมนูย่อยภายใต้ “คลังความรู้” ตัวอย่างต้องการสร้างรายการเมนูย่อย ชื่อ “บรรณารักษ์” ซึ่งทำได้ดังนี้
 • จากหน้า Control Panel คลิกเลือกคำสั่ง Menu, Main Menu
 • คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างรายการเมนูใหม่แบบ Articles

 • ต้องการสร้างรายการเมนู “บรรณารักษ์” ซึ่งเป็นการโยงไปหา Category Library Science จึงต้องคลิกเลือก Category และมีรายการย่อย 2 ตัวเลือกคือ Category Blog Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะ Blog หรือ Category Layout เพื่อต้องการให้แสดงข้อมูลในลักษณะลำดับรายการ (List) กรณีนี้ให้คลิกเลือกเป็น Category Blog Layout

 • ระบุชื่อรายการเมนูเป็น “บรรณารักษ์” และเนื่องจากเป็นรายการเมนูย่อยของ “คลังความรู้” จึงต้องคลิกเลือก คลังความรู้ จากรายการ Parent Item

 • เลือก Category เป็น Library Science จากรายการ Category

 • คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกและทำซ้ำกับ Category ที่เหลือจนครบทั้ง 3 หมวดย่อย

 • เมื่อคลิกปุ่ม Preview จะปรากฏผลหน้าเว็บ ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็ได้เนื้อหาและเมนูที่สร้างด้วยงานของตนเองจาก Joomla อย่างรวดเร็ว ที่เหลือก็คือการปรับแต่งและเพิ่มเนื้อหาให้เหมาะสม ก่อนเผยแพร่ให้ผู้สนใจเข้าถึงได้ นำเนื้อหาจากโฟลเดอร์ data สร้างเป็นบทความตามหมวดเนื้อหาที่กำหนดไว้


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.