การสร้างเมนูควบคุมเนื้อหาสำหรับ “ทีมพัฒนา”

เมื่อสร้างเนื้อหา “ทีมพัฒนา” แล้วขั้นตอนถัดไปคือ การสร้างเมนูควบคุมเนื้อหาส่วนนี้ โดย

  • คลิกเลือกเมนู Menus, Main Menu* เพื่อสร้างรายการเมนูเพิ่มในเมนูหลักของเว็บไซต์

  • ปรากฏส่วนควบคุมการสร้างรายการเมนูของเมนูหลัก (Main Menu) ดังนี้

  • คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างรายการคำสั่งใหม่

  • เลือกประเภทของรายการเมนู กรณีนี้เลือกเป็น Articles

  • เมื่อคลิก Articles แล้วจะปรากฏรายการเลือกดังนี้

คลิกเลือก Article Layout เนื่องจากเนื้อหาที่จะเชื่อมมายังรายการเมนูนี้ เป็นเนื้อหาแบบ Static ที่ไม่ได้กำหนด Section และ Category ซึ่งจะปรากฏรายการเลือก ดังนี้

  • เลือกเนื้อหาที่ต้องการเชื่อมกับรายการเมนู โดยคลิกปุ่ม Select จากรายการ Select Article

ปรากฏรายการบทความ ดังนี้

คลิกเลือกบทความ “ทีมพัฒนา”


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.