สร้างเนื้อหา “แนะนำเว็บไซต์”

การสร้างเนื้อหา “แนะนำเว็บไซต์” ทำได้โดย

  • จากหน้า Control Panel ให้คลิกไอคอน Add New Article

  • ป้อนข้อมูลดังนี้

หมายเหตุ ทุกบทความควรกำหนด Metadata โดยคลิกจากชุดรายการ Metadata Information

  • คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.