ปรับค่าระบบเว็บไซต์ (Global Configuration)

เริ่มต้นควรปรับค่าระบบเว็บไซต์โดยคลิกที่ไอคอน Global Configuration

ปรากฏจอภาพส่วนควบคุมค่าระบบเว็บไซต์ ดังนี้

 • Site Offline เลือกเป็น No ทั้งนี้จะเลือกเป็น Yes เมื่อต้องการปิดเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว ซึ่งผู้ใช้จะพบข้อความตามที่กำหนดในรายการ Offline Message (ข้อความดังกล่าวปรับแก้ไขได้ตามต้องการ)
 • Site Name ชื่อเว็บไซต์ เป็นส่วนสำคัญมากที่ Search Engine จะเข้าถึง จึงควรกำหนดด้วยคำที่ค้นได้ง่าย นำด้วยข้อความภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • Default WYSIWYG Editor เลือกโปรแกรมที่ใช้เป็นส่วนจัดการเนื้อหา (Editor) แบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) กรณีนี้ให้เลือกเป็น TinyMCE 2.0
 • List Length จำนวนรายการที่จะให้แสดงผลกรณีที่เลือกรูปแบบการแสดงผลแบบ List กรณีนี้คือ 20 รายการต่อจอภาพ
 • Feed Length จำนวนรายการที่ดึงอัตโนมัตจาก RSS กรณีคือ 10 รายการต่อจอภาพ
 • Global Site Meta Description คำอธิบายเว็บไซต์ ข้อมูลสำคัญอีกส่วนสำหรับ Search Engine กรณีนี้ให้ปรับแก้ไขเป็น แหล่งรวมสาระความรู้สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์สำหรับครู อาจารย์ นักศึกษา บรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ
 • Global Site Meta Keywords คำค้น (Keyword) สำหรับเว็บไซต์ ใช้ประโยชน์กับ Search Engine กรณีนี้ให้ปรับแก้ไขเป็น Library, Information, Librarian, Information Officer, บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ห้องสมุด, ศูนย์สารสนเทศ, สำนักวิทยบริการ
 • Show Title Meta Tag อนุญาตให้นำ Title ของบทความแสดงประกอบกับ Title เว็บไซต์หรือไม่ กรณีนี้ให้เลือกเป็น No
 • Show Author Meta Tag อนุญาตให้นำ Author ของบทความแสดงประกอบกับ Title เว็บไซต์หรือไม่ กรณีนี้ให้เลือกเป็น No
 • Search Engine Friendly URLs กำหนดให้แสดงผล URL แบบสนับสนุนการสืบค้นของ Search Engine หรือไม่ กรณีนี้ให้เลือกเป็น No (หากต้องการเลือกเป็น Yes ทุกบทความจะต้องกำหนด Alias Title เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้นวรรค ทุกบทความ)

เมื่อกำหนดข้อมูลข้างต้นจากชุดรายการ Site แล้วให้คลิกที่ชุดรายการ System

เพื่อกำหนดรายการเกี่ยวกับ User Settings

 • Allow User Registration อนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้หรือไม่ (กรณีนี้เลือกเป็น Yes)
 • New User Registration Type ประเภทของสมาชิกที่ลงทะเบียน
  • Registered สมาชิกที่มีสิทธิ์ส่งลิงก์เว็บแนะนำ และเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะสมาชิกได้เท่านั้น
  • Author สมาชิกที่สามารถเขียนบทความใหม่ส่งเข้าสู่ระบบได้ แต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขบทความ
  • Editor สมาชิกที่สามารถเขียนและแก้ไขบทความได้
  • Publisher สมาชิกที่สามารถเขียน/แก้ไขบทความของสมาชิกคนอื่นได้
 • New User Account Activation ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจะต้องยืนยันการเป็นสมาชิกหรือไม่ (แนะนำให้เลือกเป็น Yes)
 • Front-end User Parameters อนุญาตให้สมาชิกปรับค่าควบคุมเกี่ยวกับสมาชิกได้หรือไม่ เช่น ระบบภาษา Editor ที่เลือกใช้งาน (แนะนำให้เลือกเป็น Hide)

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.