การติดตั้งเว็บไซต์ Joomla ในโฟลเดอร์ใหม่แบบว่างเปล่า

การติดตั้งเว็บไซต์ Joomla ในโฟลเดอร์ใหม่แบบว่างเปล่า (ไม่เอาข้อมูลตัวอย่าง) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 • สร้างโฟลเดอร์ใหม่ภายใต้ C:\AppServ\www เช่น lib4you

 • คัดลอกไฟล์ต้นฉบับ Joomla 1.5 มาวางในโฟลเดอร์ใหม่

 • เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ URL เป็น http://127.0.0.1/lib4you

 • เลือกโหมดการติดตั้งเป็นภาษาไทย

 • คลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นถัดไปของการติดตั้ง คือ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลก่อนติดตั้ง หากเป็นการติดตั้งใน Server จริงอาจจะต้องเข้าไปเปลี่ยน Permission ของโฟลเดอร์และแฟ้มบางแฟ้มก่อน ในกรณีนี้เป็นการติดตั้งด้วย Server จำลองให้คลิกปุ่ม “ถัดไป”
 • จอภาพถัดไปคือ การยอมรับลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม “ถัดไป”
 • ขั้นตอนสำคัญของการติดตั้งคือ การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายเว็บและฐานข้อมูล MySQL

ให้ระบุข้อมูลดังนี้

 • ชนิดฐานข้อมูล เลือกเป็น mysql
 • ชื่อโฮสต์ ระบุเป็น localhost
 • ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล ระบุเป็น root
 • รหัสผ่าน ระบุรหัสผ่านตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนติดตั้ง AppServ
 • ชื่อฐานข้อมูล ระบุให้ตรงกับชื่อโฟลเดอร์ ตัวอย่างคือ lib4you
 • เมื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล MySQL แล้วให้คลิกปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่า FTP สำหรับ Server ที่อนุญาตให้ผู้ใช้โอนข้อมูลด้วยฟังก์ชัน FTP ให้ระบุค่าให้ถูกต้อง แต่กรณีนี้ให้เลือก “No” แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”
 • ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ โดยมีรายการที่ต้องกำหนดดังนี้

รายการที่ต้องระบุได้แก่

 • ชื่อเว็บไซต์ ให้ระบุชื่อของเว็บ กรณีนี้คือ Lib4You : แหล่งรวมสาระความรู้สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์

 • ระบุอีเมล์ของผู้ดูแลเว็บ และรหัสผ่านของ Admin เว็บไซต์

 • เมื่อกำหนดข้อมูลชื่อเว็บไซต์ อีเมล์ และรหัสผ่านของผู้ดูแลเว็บแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ถัดไป” ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง

ทั้งนี้บัญชีแรกของเว็บนี้คือ admin ซึ่งเป็นบัญชีผู้ดูแลเว็บที่มีสิทธิ์เต็ม และรหัสผ่านตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

 • เมื่อติดตั้ง Joomla จนถึงขั้นตอนนี้แล้ว จะต้องกลับไปลบโฟลเดอร์ Installation ออกจากโฟลเดอร์เว็บใน C:\AppServ\www\lib4you
 • เพียงเท่านี้ก็จะได้เว็บไซต์ที่พร้อมใช้งาน และเข้าถึงได้ด้วย URL http://127.0.0.1/lib4you

เว็บไซต์ใหม่ที่ได้จะไม่มีข้อมูลใดๆ เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างของ Joomla ดังนั้นขั้นตอนถัดไป จะเป็นการสร้างเนื้อหา สร้างเมนู และส่วนจัดการเพิ่มเติม (Extension) ให้กับเว็บไซต์ โดยจะเริ่มต้นกับการทำงานในโหมด Backend ก่อน


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.