พัฒนาเว็บตามต้องการ

เมื่อทราบความสามารถของ Joomla แล้วต่อไปจะเป็นการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ตามต้องการ โดยไม่ใช้ข้อมูลตัวอย่างของ Joomla ดังนั้นจะต้องเริ่มจากการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ก่อน ดังนี้

ลักษณะของเว็บไซต์
กลุ่มเป้าหมาย
ชื่อเว็บ (Web Title)
คำอธิบายเว็บ (Web Description)
คำค้น (Keywords)
เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
ความต้องการเพิ่มเติม
Poll
Web Resources
Banner
คลังภาพ
คลังดาวน์โหลด
RSS News feed

จากตารางวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาเว็บข้างต้น สมมติเว็บที่ต้องการพัฒนามีข้อมูลดังนี้

ลักษณะของเว็บไซต์ เว็บไซต์นำเสนอสาระความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ครูอาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
ชื่อเว็บ (Web Title) Lib4You : แหล่งรวมสาระความรู้สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
คำอธิบายเว็บ (Web Description) แหล่งรวมสาระความรู้สาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์สำหรับครู อาจารย์ นักศึกษา บรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ
คำค้น (Keywords) Library, Information, Librarian, Information Officer, บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ห้องสมุด, ศูนย์สารสนเทศ, สำนักวิทยบริการ
เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
แนะนำเว็บไซต์
ทีมพัฒนา
คลังความรู้
ความต้องการเพิ่มเติม
Poll แบบสำรวจออนไลน์
Web Resources รวมลิงก์เว็บไซต์ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
Banner Banner แนะนำกิจกรรมเด่นของเว็บไซต์ในลักษณะแสดงผลแบบสุ่มเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บ
คลังภาพ รวมภาพกิจกรรมและภาพอื่นๆ
คลังดาวน์โหลด แหล่งดาวน์โหลดเอกสาร ซอฟต์แวร์
RSS News feed ดึงข่าวน่าสนใจจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ RSS

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.