ดึงข่าวมาแสดงผลอัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยี RSS หรือ Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary เป็นรูปแบบในการนำเสนอข่าวหรือบทความ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (xml format) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ทันที

Joomla รองรับการสร้างชุดข่าว RSS อัตโนมัติผ่าน Components, News Feeds โดยเริ่มต้นจะต้องสร้าง Category ก่อนด้วยคำสั่ง Components, News Feeds, Category

จากนั้นจึงสร้างรายการ RSS แต่ละรายการด้วยคำสั่ง Components, News Feeds, Feeds

เว็บไซต์ที่สามารถดึงข่าวมาได้ เช่น


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.