ป้ายโฆษณา (Banner)

Joomla ยังเตรียมการจัดการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือ Banner ซึ่งมีความสามารถแสดงผลแบบสุ่มในแต่ละการ Reload หน้าเว็บ รวมทั้งส่วนลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานผ่าน Components, Banner

  • เตรียมภาพ Banner โดย Upload ด้วย Media Manager ไปไว้ที่โฟลเดอร์ banners
  • สร้าง Category ของ Banner ด้วยคำสั่ง Components, Banner, Category
  • สร้างชุดย่อยของ Banner ด้วยคำสั่ง Components, Banner, Clients

  • สร้างรายการ Banner ด้วยคำสั่ง Components, Banner, Banners

  • ระบุรายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม Save จากนั้นทำซ้ำจนครบทุกภาพที่ต้องการ
  • ปรับแต่งการนำเสนอด้วยคำสั่ง Extension, Module Manager คลิกเลือก Banners ปรับแต่งค่าที่จำเป็น เช่น


  • จากนั้นคลิกปุ่ม Save แล้วดูผลที่ปรากฏในหน้า Front page

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.