แบบสอบถามออนไลน์ (Poll)

Poll เป็น Component ที่มากับ Joomla เป็นชุดคำสั่งสำหรับสร้างแบบสอบถามออนไลน์อย่างง่าย ปกติจะแสดงผลในรูปแบบ Module ด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ เมื่อคลิกเลือกจะแสดงผลลัพธ์การเลือกเป็นกราฟแท่งแนวนอน (Bar chart)

การเพิ่มแบบสอบถามให้กับ Poll ทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Components, Polls

คลิกปุ่ม New

ป้อนคำถามในรายการ Title: ตัวเลือกในรายการ Options: และการนำเสนอจากรายการ Published: จากนั้นคลิกปุ่ม Save

จากนั้นเข้าสู่การกำกับการแสดงผล Polls ซึ่งควบคุมด้วย Extensions, Module Manager

เลื่อนหารายการ Polls แล้วคลิกเข้าสู่การแก้ไข

ตัวเลือกสำคัญคือ Module Parameters ในส่วน Poll

ผลลัพธ์ของ Poll ที่สร้างใหม่ในหน้า Front end
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.