การสร้างรายการเมนูแสดงบทความในหมวด Media

การสร้างรายการเมนูแสดงบทความในหมวด Media ทำได้โดย

  • คลิกปุ่ม New

  • เลือกว่าจะสร้างเมนูลักษณะใด กรณีนี้คือ การสร้างเมนูให้กับบทความ จึงเลือก Articles

  • เลือกรูปแบบของการเชื่อมกับบทความ กรณีนี้ต้องการเชื่อมกับทุกบทความในหมวด Media จึงต้องเลือก Category ซึ่งมี 2 รูปแบบย่อย คือ Blog Layout โดยจะแสดงเนื้อหาย่อและลิงก์อ่านต่อในลักษณะกรอบเนื้อหา หรือจะเลือก List Layout โดยจะแสดงเป็นรายการตามลำดับ
  • เมื่อเลือกรูปแบบของการเชื่อมกับบทความแล้ว ก็จะเป็นส่วนกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงผล ดังนี้

  • เมื่อกำหนดรายละเอียดเช่น Title แล้วก็คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึก

  • และตรวจสอบการสร้างรายการเมนูได้จากหน้า Front end ของเว็บ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.