ตกแต่งด้วยรูปภาพ

การนำเสนอผ่านเว็บไซต์จำเป็นต้องสร้างจุดเด่นด้วยรูปภาพ Joomla ทำงานกับรูปภาพได้ง่ายและสะดวก โดยมีปุ่มเครื่องมือและระบบโอนภาพเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเว็บพร้อมใช้งาน เช่น การนำเข้าภาพในบทความเริ่มจากคลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางภาพ แล้วคลิกปุ่ม Image ที่ด้านล่างขวาของกรอบข้อความ ปรากฏจอภาพทำงานเกี่ยวกับภาพดังนี้

คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วระบุคำอธิบายภาพในรายการ Image Description และ Image Title จัดตำแหน่งภาพจากรายการ Align แล้วคลิกปุ่ม Insert

หากยังไม่มีภาพที่ต้องการก็สามารถคลิกปุ่ม Browse แล้ว Upload ภาพเข้าสู่ระบบก็ได้ หรือจะใช้คำสั่ง Site, Media Manager เพื่อจัดการภาพและสื่ออื่นๆ ประกอบเว็บก็ได้

Joomla แบ่งโฟลเดอร์จัดการภาพได้ดังนี้

โดยโฟลเดอร์สำคัญที่ควรทราบคือ

  • Banners เก็บภาพสำหรับใช้กับ Component Banner
  • Stories เก็บภาพสำหรับใช้ในบทความ

อย่างไรก็ตามสามารถสร้างเพิ่มเติมได้โดยคลิกเลือกโฟลเดอร์หลัก จากนั้นกำหนดชื่อโฟลเดอร์ใหม่ (ภาษาอังกฤษหรือผสมตัวเลข ห้ามเว้นวรรค ใช้เฉพาะเครื่องหมาย Underscore) แล้วคลิกปุ่ม Create Folder

ลบภาพ

ภาพที่ไม่ต้องการใช้งานสามารถลบได้โดยคลิกที่ปุ่มเครื่องหมาย x สีแดงที่กำกับภาพ หรือคลิกเลือกหลายๆ ภาพแล้วใช้ปุ่ม Delete

ภาพที่นำเข้า Joomla จะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามเว้นวรรค ใช้เฉพาะเครื่องหมาย Underscore และมีฟอร์แมตเป็น .jpg, .gif หรือ .png เท่านั้น

นอกจากการนำเข้าภาพแล้ว Media Manager ยังสามารถนำเข้า Flash Movie, PDF ได้เช่นกัน


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.