จัดการบทความในเว็บไซต์

เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นเนื้อหาจากข้อมูลตัวอย่าง เรียกว่า Article หรือบทความ ซึ่งสามารถปรับแก้ไขได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง Content, Article Manager

เมนูควบคุมการจัดการบทความประกอบด้วยปุ่มต่างๆ ดังนี้

Archive/Unarchive กำหนดให้บทความที่นำเสนอเก็บเข้าคลังเอกสารหรือยกเลิกจากคลังเอกสาร
Publish/Unpublish กำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงบทความ
Move ย้ายหมวดบทความ
Copy คัดลอกบทความไปหมวดอื่น
Trash ลบบทความ
Edit แก้ไขบทความ
New สร้างบทความใหม่
Parameters ค่าควบคุมเกี่ยวกับการแสดงผลบทความ
เช่น ถ้าต้องการแก้ไขบทความรายการใด ก็คลิกเลือกบทความนั้นๆ

คลิกปุ่ม Edit จะปรากฏส่วนแก้ไขในโหมดการทำงานแบบ WYSIWYG ดังนี้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.