เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย

Joomla มีระบบสนับสนุนการเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นด้วยความสามารถ Search Engine Friendly ที่จะแปลงรหัสประจำบทความ (Article ID) เป็นชื่อเรียก

ตัวอย่าง บทความชื่อ Joomla Overview ถูกสร้างเป็นลำดับที่ 19 ซึ่งเมื่อแสดงเนื้อหาบทความนี้ จะปรากฏ URL ดังภาพข้างต้น

URL ดังกล่าวเป็นการส่งค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรมภาษา PHP ที่จำได้ยาก และทำให้ Search Engine ไม่บันทึกเพื่อสืบค้น แต่ Joomla มีคำสั่งที่สนับสนุนการแปลงพารามิเตอร์ของ PHP เป็นการเข้าถึงด้วยชื่อบทความ (Article Title) แทน โดยคลิกเลือกไอคอน Global Configuration จากหน้า Control Panel จากนั้นคลิกเลือกรายการ Search Engine Friendly URLs เป็น Yes

เมื่อบันทึกแล้ว Joomla จะแปลงค่าพารามิเตอร์ของบทความเป็นการเข้าถึงด้วยชื่อบทความแทน ดังนี้

การใช้งาน Search Engine Friendly ผู้พัฒนาจะต้องระบุ Alias ให้กับบทความทุกบทความ และต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ห้ามเว้นวรรค สามารถใช้เครื่องหมาย Underscore หรือ Dash ได้เท่านั้น


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.