ข้อมูลประกอบการสืบค้นของเว็บ

ชื่อเว็บไซต์ หรือ Title ของเว็บเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาได้รับการสืบค้นผ่าน Search Engine ต่างๆ ได้ ดังนั้นควรกำหนดชื่อเว็บไซต์ให้เหมาะสม โดยกำหนดด้วยคำภาษาอังกฤษ ตามด้วยคำภาษาไทย เช่น STKS – Science and Technology Knowledge Services ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศไทย

ทั้งนี้ชื่อเว็บไซต์จะปรากฏในแถวแรกของเว็บเบราว์เซอร์

การปรับแก้ไขชื่อเว็บไซต์ของ Joomla ทำได้โดยคลิกไอคอน Global Configuration จากหน้า Control Panel ของ Joomla

โดยจะปรากฏจอภาพการทำงาน ดังนี้

คลิกเลือกแท็บ Site แล้วปรับแก้ไขค่า ดังนี้

จากนั้นคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกการปรับแก้ไขชื่อเว็บไซต์

นอกจากชื่อเว็บไซต์ ควรกำหนดคำอธิบายเว็บ และคำค้น (Keyword) สำหรับเว็บไซต์เพิ่มเติมจากรายการ

โดย Global Site Meta Description เป็นข้อความอธิบายเว็บไซต์ โดยจะปรากฏผลผ่านการสืบค้นของ Search engine เช่น Google ดังนี้

สำหรับคำค้น (Keyword) เป็นการระบุคำที่ผู้ใช้มักจะนึกถึงสำหรับการสืบค้น โดยระบุได้หลายคำ คั่นด้วยเครื่องหมาย , แต่ควรขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษ

ข้อความอธิบายเว็บไซต์ และคำค้นจะไม่ปรากฏผ่านเว็บเบราว์เซอร์ แต่จะเป็นข้อมูลสำหรับ Search Engine


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.