สืบค้นบทความได้ง่ายๆ ด้วย Metadata

Joomla ได้เตรียมฟังก์ชันสืบค้นบทความผ่านช่องสืบค้น (Search)

โดยโปรแกรมจะสืบค้นทั้งจากชื่อเรื่อง (Title) เนื้อหาบทความ รวมทั้งส่วนเพิ่มความสามารถการสืบค้นในรูปแบบ Metadata ดังนั้นควรกำหนด Metadata ของบทความให้สมบูรณ์

  • Description ระบุคำอธิบายหรือเนื้อหาสรุปของบทความ
  • Keywords ระบุคำค้นโดยใช้เครื่องหมาย , คั่นแต่ละคำ

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.