รูปภาพสำหรับ Joomla

เอกสารเว็บคงขาดส่วนแสดงผลด้วยรูปภาพมิได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการนำเสนอรูปภาพสำหรับเอกสารเว็บก็มีฟอร์แมตภาพเฉพาะ ภาพกราฟิก หรือรูปกราฟิกที่นำมาใช้ในการทำเว็บเพจ หรือนำมาใช้ในอินเทอร์เน็ต จะต้องเป็นแฟ้มลักษณะเฉพาะ ปัจจุบันนิยมใช้กัน 3 ฟอร์แมต คือ

 • แฟ้มภาพฟอร์แมต JPEG (Joint Photographer’s Experts Group File)
 • แฟ้มภาพฟอร์แมต GIF (Graphics Interlace File)
 • แฟ้มภาพฟอร์แมต PNG (Portable Network Graphics)

แฟ้มภาพสกุล GIF (Graphics Interlace File)

ภาพกราฟิกสกุล GIF พัฒนาโดยบริษัท CompuServe จัดเป็นแฟ้มภาพสำหรับ
การเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุคแรก เนื่องจากมีลักษณะเด่น คือ

 • สามารถใช้งานข้ามระบบ (Cross Platform) ไม่ว่าจะใช้ Windows หรือ Unix ก็สามารถเรียกใช้แฟ้มภาพสกุลนี้ได้
 • มีขนาดแฟ้มเอกสารเล็กจากเทคโนโลยีการบีบอัดภาพ ทำให้สามารถส่งแฟ้มภาพได้รวดเร็ว
 • สามารถทำพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ (Transparent)
 • มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace
 • มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก
 • เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว
 • ความสามารถด้านการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation)

 • แฟ้มภาพชนิดนี้ก็มีจุดด้อยในเรื่องของการแสดงสี ซึ่งแสดงได้เพียง 256 สี

แฟ้มภาพสกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group)

เนื่องจากแฟ้มภาพสกุล GIF แสดงผลได้เพียง 256 สี จึงมีการพัฒนาแฟ้มภาพสกุล JPEG เพื่อสนับสนุนสีได้ถึง 24 bit และคุณสมบัติอื่นๆ อีกคือ

 • สามารถใช้งานข้ามระบบ (Cross Platform) หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบ ไม่ว่าจะใช้ Windows, Unix ก็สามารถเรียกใช้แฟ้มภาพสกุลนี้ได้
 • สามารถกำหนดค่าการบีบแฟ้มได้ตามที่ต้องการ ด้วยเทคนิคการบีบอัดคงสัญญาณหลัก (Lossy compression) โดยนำบางส่วนของภาพที่ซ้ำซ้อนออกไป คงไว้เฉพาะข้อมูลสำคัญเท่านั้น
 • มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive คล้าย Interlaced
 • มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก
 • เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว

อย่างไรก็ตามแฟ้มภาพสกุลนี้ก็มีจุดด้อย คือ

 • พื้นของภาพโปร่งใสไม่ได้
 • ถ้ามีการบันทึกซ้ำหลายๆ ครั้ง จะทำให้คุณภาพของภาพลดลงไปด้วย

แฟ้มภาพสกุล PNG (Portable Network Graphics)

แฟ้มภาพสกุลล่าสุดที่นำจุดเด่นของแฟ้มภาพ GIF และ JPEG มาพัฒนาร่วมกัน ทำให้ภาพในสกุลนี้แสดงผลสีได้มากกว่า 256 สี และยังสามารถทำพื้นภาพให้โปร่งใสได้ จึงเป็นไฟล์ภาพที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันด้วยอีกสกุลหนึ่ง คุณสมบัติของภาพคือ

 • สามารถใช้งานข้ามระบบ (Cross Platform) หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบ ไม่ว่าจะใช้ Windows, Unix ก็สามารถเรียกใช้แฟ้มภาพสกุลนี้ได้
 • ขนาดแฟ้มภาพเล็ก ด้วยเทคนิคการบีบอัดคงสัญญาณ LZW
 • สามารถทำภาพโปร่งใสจากสีพื้น 256 ระดับ
 • แสดงภาพแบบสอดประสานเช่นเดียวกับ GIF โดยมีความคมชัดที่ดีกว่า
 • มีคุณสมบัติ Gamma ทำให้ภาพสามารถปรับตัวเองได้ตามจอภาพ และปรับระดับความสว่างที่แท้จริงตามที่ควรจะเป็น

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.