This is an old revision of the document!
—-

สำรวจเว็บใหม่

เว็บไซต์ตัวอย่างของ Joomla ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่เว็บไซต์เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วทำได้โดยพิมพ์ URL ดังนี้
http://localhost/ชื่อโฟลเดอร์ หรือ http://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอร์

ตัวอย่าง http://localhost/joomla15 โดยจอภาพของเว็บไซต์ที่สร้างจากข้อมูลตัวอย่างของ Joomla นับเป็นเว็บตัวอย่างที่น่าสนใจ มีข้อมูลหลากหลาย ทั้งนี้ส่วนแรกของเว็บคือ Header ประกอบด้วย

ข่าวประกาศ หรือ New Flash แสดงข่าวประกาศโดยการสุ่มข่าว
Navigation bar เมนูเข้าถึงเนื้อหา เพิ่มความสะดวกในการกลับสู่เนื้อหาก่อนหน้าหน้าหรือหน้าหลัก

ส่วนประกอบในหน้าเว็บ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งและการนำเสนอตาม Template ที่เลือก โดยจะแนะนำในเนื้อหา “การปรับเปลี่ยนโฉมหน้าเว็บไซต์”

ส่วนที่สองคือส่วนเนื้อหาหลักของเว็บ ประกอบด้วย

Menu Menu ของ Joomla มีหลายหมวด และสามารถเพิ่มได้ตามลักษณะ รวมทั้งสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลได้ตามง่าย สะดวก
Module กรอบเนื้อหาเล็กๆ ที่วางกระจายในหน้าเว็บ แสดงเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น Module Latest News แสดงข่าวประกาศล่าสุด Module Popular แสดงบทความที่นิยมอ่าน 5 อันดับแรก Module Polls สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บ และ Module Who’s Online แสดงข้อความจำนวนผู้ชมเว็บทั้งที่เป็นผู้เยี่ยมชม (Guest) และสมาชิก (Member) ณ เวลาปัจจุบัน โดย Module นี้สามารถควบคุมให้แสดง/ไม่แสดง สร้างใหม่ และกำหนดตำแหน่งใหม่ได้
Main Content พื้นที่กลางจอภาพของเว็บไซต์ที่แสดงบทความหลักของเว็บ โดยบทความล่าสุด (หรือบทความหลัก) จะแสดงไว้บนสุด และบทความที่มีลำดับรองจะแสดงในลักษณะคอลัมน์ถัดลงมา บทความแต่ละบทความ ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้

Title หัวเรื่องของบทความ สามารถกำหนดให้แสดง/ไม่แสดง และเป็น Link ได้ด้วยค่าควบคุมของ Joomla
Author/Created date & time ข้อมูลแสดงผู้สร้างบทความ และวัน/เวลาที่สร้างบทความ กำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงได้เช่นกัน
Icons ไอคอนสำหรับแปลงบทความ (Convert) ในรูปเอกสาร PDF ไอคอนสั่งพิมพ์บทความ และไอคอนแนะนำบทความทางอีเมล์ สามารถเลือกแสดง/ไม่แสดงได้ ทั้งนี้ไอคอนสั่งพิมพ์บทความนับเป็นไอคอนที่มีประโยชน์มาก โดย Joomla จะตัด Menu และ Header ออกเพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์ได้เฉพาะเนื้อหาบทความเท่านั้น
Read more link กรณีที่บทความยาว สามารถกำหนดให้แสดงส่วนต้นของบทความ และ Joomla จะสร้างลิงก์ Read more เพื่อขยายอ่านเนื้อหาที่เหลือให้อัตโนมัติ
Modified date & time ข้อมูลแสดงวันที่/เวลาปรับปรุงเนื้อหา เป็นส่วนสำคัญที่ควรกำหนดให้แสดง เพื่อระบุความทันสมัยของบทความ
Content พื้นที่แสดงเนื้อหาของบทความ


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.