การติดตั้ง AppServ (ต่อ)

ส่วนสำคัญในการติดตั้ง คือ

  • การระบุชื่อเครื่องแม่ข่ายเว็บ (Server Name) กรณีที่เป็นการติดตั้งจำลองมักจะระบุเป็น localhost (สำหรับการติดตั้งจริง จะต้องสอบถามจากผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายเว็บโดยตรง)
  • การระบุอีเมล์ของผู้ดูแล (Administrator’s Email Address)
  • การระบุหมายเลขช่องทางติดต่อ (Apache HTTP Port) มักจะระบุเป็นเลข 80

เมื่อกำหนดค่าต่างๆ แล้วก็คลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ส่วนกำหนดค่าควบคุมของฐานข้อมูล MySQL

  • กำหนดรหัสผ่านของการเข้าถึงฐานข้อมูล MySQL ในรายการ Enter root password และระบุซ้ำในรายการ Re-enter root password
  • เลือกรหัสภาษาไทยให้ถูกต้องตามค่ากำหนดของเครื่องแม่ข่าย กรณีนี้ควรระบุเป็น UTF-8 Unicode หรือ TIS-620 (ตามข้อกำหนดของเครื่องแม่ข่ายเว็บ)

Account ชุดแรกที่ต้องจำคือ Account ควบคุมฐานข้อมูล MySQL โดย User Name คือ root และรหัสผ่าน คือ ……………………………………….

เมื่อระบุค่าเกี่ยวกับการเข้าถึงฐานข้อมูล MySQL แล้วให้คลิกปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ของ AppServ

จอภาพแสดงผลเมื่อการติดตั้งสมบูรณ์

คลิกเลือก Start Apache และ Start MySQL เพื่อให้โปรแกรมทั้งสองทำงาน จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้ง AppServ ซึ่งสามารถทดสอบได้โดยเปิด เว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นพิมพ์คำสั่ง http://localhost หรือ http://127.0.0.1


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.