ติดตั้ง Joomla บนพีซีจำลอง

หลายๆ ท่านที่สนใจใช้งาน Joomla คงมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่บริการเว็บ (Web Hosting) เนื่องจากต้องอาศัยเครื่องแม่ข่ายเว็บ (Web Server) ที่ติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL แต่ปัญหานี้หมดไปได้โดยการจำลองเครื่องพีซีธรรมดาให้เป็นเครื่องแม่ข่ายเว็บแบบจำลอง ทั้งนี้โปรแกรมจำลองเครื่องพีซีเป็นเครื่องแม่ข่ายเว็บจำลอง มีหลายโปรแกรม เช่น XAMPP หรือ AppServ ทั้งนี้โปรแกรมที่จะแนะนำในเอกสารคู่มือนี้คือ AppServ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ประกอบด้วยโปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ Apache โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรมแปลภาษา PHP ไว้ด้วยกัน รุ่นปัจจุบันดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.appservnetwork.com

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้ คือ appserv-win32-2.5.9.exe เมื่อดับเบิลคลิกจะปรากฏส่วนติดตั้งโปรแกรม ดังนี้

จากจอภาพต้อนรับการติดตั้ง AppServ ให้คลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ส่วนลิขสิทธิ์

คลิก I Agree เพื่อยอมรับลิขสิทธิ์การใช้งานเช่นกัน

จอภาพถัดไปคือระบุไดร์ฟ และโฟลเดอร์สำหรับติดตั้ง Appserv โดยโปรแกรมกำหนดไว้ที่ไดร์ฟ C โฟลเดอร์ AppServ ให้คลิก Next เพื่อยอมรับการกำหนดไดร์ฟและโฟลเดอร์

ส่วนนี้เป็นการเลือกว่าจะติดตั้งโปรแกรมใดบ้าง กรณีนี้ให้คลิกเลือกทุกรายการ แล้วคลิกปุ่ม Next


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.