Joomla: CMS น่าใช้

Joomla นับเป็น CMS ที่มีความโดดเด่นมากโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากรองรับงานที่หลากหลาย และเนื้อหาหลากฟอร์แมต ด้วยการพัฒนาในรูปแบบเปิดเผยต้นฉบับ (Open Source) ทำให้มีชุมชนนักพัฒนาขนาดใหญ่ที่ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมเสริม (Extensions) ตลอดเวลา


รูปแสดงการเลือกใช้ Joomla, Mambo และ Drupal จากเว็บ trends.google.com ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2551)

Joomla เป็นซอฟต์แวร์ที่มีระบบจัดการเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดหมวดหมู่ การนำเข้า การเผยแพร่ และกระบวนการทำงานกับผู้ใช้ประเภทต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย ทั้งเว็บส่วนตัว เว็บหน่วยงาน เว็บจัดการความรู้ เว็บทางการค้า และการศึกษา สำหรับท่านที่สนใจเลือกใช้ Joomla สามารถดาวน์โหลดที่ http://www.joomla.org


รูปแสดงเว็บ joomla.org


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.