ประโยชน์ของ Custom HTML Module

การแสดงผลกรอบย่อยต่างๆ ใน Joomla ถูกควบคุมด้วย Module เช่นกรอบเมนูหลัก ควบคุมด้วยโมดูล Main Menu กรอบ Login เข้าสู่ระบบ ก็ควบคุมด้วยโมดูล Login-form ทั้งนี้ Joomla ได้กำหนดส่วนควบคุมอิสระตามความต้องการของเจ้าของเว็บไซต์ผ่านโมดูล Custom HTML เช่น การสร้างกรอบแสดง banner ลิงก์ไปยังเว็บไซต์เครือข่าย ดังตัวอย่าง

ซึ่งทำได้โดยเข้าสู่ control panel ของ Joomla Admin เลือกเมนู Extensions, Module Manager คลิกเลือก New, Custom HTML กำหนดรายละเอียดการสร้างโมดูล ดังตัวอย่าง

จากนั้นเลื่อนมาที่กรอบ Custom output นำเข้าภาพหรือข้อความ และ/หรือลูกเล่นอื่นๆ ตามต้องการ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.