วิธีเพิ่ม Opensearch ให้กับ Joomla web site

open search คือ ความสามารถเพิ่ิมเติมที่ web browser รุ่นใหม่ๆ เช่น Firefox 2.0 และ Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตัว search engine provider เองได้ เพื่อกำหนดให้ค้นหาในเว็บไซต์ใด เว็บไซต์หนึ่งเท่านั้น โดยที่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นด้วย Joomla สามารถเพิ่มความสามารถในส่วนนี้เข้าไป ซึ่งมีผลทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดระบุเลือกจาก web browser ได้ว่าจะค้นหาเฉพาะในเว็บ Joomla ที่เปิดใช้งาน opensearch ไว้แล้ว โดยที่เมื่อใส่คำค้นในช่องค้นหาที่อยู่บน browser ผลลัพธ์การค้นหาที่ได้จะเสมือนกับเป็นการไปใส่คำค้นในช่องค้นหาบนเว็บไซต์ Joomla นั่นเอง เมื่อเว็บไซต์ Joomla ใดๆ ที่ได้มีการตั้งค่าเปิดใช้งาน opensearch อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ชื่อของเว็บไซต์นั้นๆ จะถูกตรวจสอบและเพิ่มเ้ข้าไปอยู่ในรายชื่อของ search engine provider บน web browser เพื่อให้ผู้ใช้เลือกเพื่อทำการค้นหาได้โดยอัตโนมัติ ดังภาพ
firefox search engine provider list

วิธีการเปิดใช้ opensearch ใหักับ Joomla มีดังนี้

1. สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า opensearch.xml โดยไฟล์ดังกล่าวมีข้อความดังนี้

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" xmlns:moz="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/" xmlns:ie="http://schemas.microsoft.com/Search/2008/"> 
<ShortName>[Web Site Name]</ShortName>  ---> ใ้ห้ระบุชื่อสั้นที่ต้องการให้ปรากฎในรายการ search engine provider บน web browser เช่น NSTDA Thailand 
<Description>search in [Web Site Name] Website</Description> ---> ใ้ห้ระบุคำอธิบาย 
<Tags>keyword1 keyword2</Tags> ---> ใ้ห้ระบุ keyword 
<Contact>admin@domain.com</Contact> ---> ใ้ห้ระบุอีเมล์แอดเดรสของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
<SyndicationRight>open</SyndicationRight> 
<AdultContent>false</AdultContent> 
<Language>th</Language> ---> ใ้ห้ระบุภาษาหลักของเว็บไซต์ 
<InputEncoding>UTF-8</InputEncoding> ---> ใ้ห้ระบุการเข้ารหัสของตัวอักษร 
<LongName>[longer Web Site Name]</LongName> ---> ใ้ห้ระบุชื่อยาว 
<OutputEncoding>UTF-8</OutputEncoding> 
<Image width="16" height="16" type="image/icon">http://yourdomainname/[path to your website image icon]</Image> ---> ใ้ห้ระบุภาพไอคอนของเว็บไซต์ 
<Url type="text/html" method="GET" template="http://yourdomainname/[path of your joomla search component]" /> ---> ใ้ห้ระบุ URL ที่ใช้ทำการสืบค้นบนเว็บไซต์ Joomla โดยที่ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งและปรับแต่งใช้งานฟังก์ชันสืบค้นใน Joomla โดยให้แทนที่คำค้นด้วยตัวแปร "{searchTerms}" เช่น url ที่ใช้ในการค้นเป็น "http://yourdomainname/index.php/component/search/[searchword]?&searchphrase=all" ให้แก้ไขเป็น "http://yourdomainname/index.php/component/search/{searchTerms}?&amp;searchphrase=all" โดยเครื่องหมาย "&" ให้แทนที่ด้วย "&amp;" 
</OpenSearchDescription> 
 

2. แก้ไขไฟล์ index.php ของ template ปัจจุบัน ซึ่งถูกเรียกใช้งานอยู่ ซึ่งอยู่ใน folder /templates/template-name/ โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ ในส่วน <head></head>

 
<head> 
. 
. 
. 
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="[Web Site Name]" href="<http://yourdomainname/[path  of opensearch.xml]" /> 
. 
. 
. 
</head> 
 

ผู้เขียน

  1. นายขันธ์ศิริ อาทร เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.