แม่แบบสไลด์ (Template)

แม่แบบสไลด์ คือสไลด์ที่มีการออกแบบเพื่อใช้งานแบบสำเร็จรูป เช่นการเลือกจากรายการ From templates ในหน้าต่าง Autopilot แม่แบบสไลด์สามารถสร้างเพิ่มเติมได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน หรือความต้องการใช้งาน เช่น ต้องการสร้างแม่แบบสไลด์ที่มีลักษณะดังนี้

สามารถเข้าสู่การสร้างได้ดังนี้

 • สร้างสไลด์แบบ Empty presentation
 • เข้าสู่โหมด Master slide ด้วยคำสั่ง View, Master, Slide Master
 • สร้างแถบสีแบบไล่เฉด ด้วยเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม
 • คลิกเลือกเครื่องมือวาดกรอบสี่เหลี่ยม
 • สร้างกรอบสี่เหลี่ยมมีความยาวเท่ากับความกว้างสไลด์ และกำหนดความสูงให้พอเหมาะ

 • กำหนดสีพื้นแบบไล่เฉด โดยเลือกกรอบสี่เหลี่ยม แล้วเลือกคำสั่ง Format, Area…
 • เลือกบัตรรายการ Gradient กำหนดรูปแบบสี และสีที่ต้องการ

 • ยกเลิกเส้นขอบโดยเลือกคำสั่ง Format, Line เลือกค่า Style เป็น Invisible

 • เนื่องจากกรอบสี่เหลี่ยมที่วาดจะบังส่วน Title จึงควรส่งกรอบสี่เหลี่ยมไปอยู่ชั้นล่างสุด โดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์ แล้วเลือกคำสั่ง Arrange, Send to Back
 • นำเข้าภาพโลโก้ (ตัวอย่างคือรูปโลก) แล้วจัดตำแหน่งให้เหมาะสม

 • พิมพ์ข้อความ Header (ตัวอย่างคือคำว่า OpenSource) ด้วยเครื่องมือ Text จัดตำแหน่งและรูปแบบตามเหมาะสม

 • ใช้หลักการเดียวกัน สร้างกราฟิกตกแต่งส่วนอื่นตามเหมาะสม
 • คลิกกรอบข้อความแ่ต่ละกรอบ ปรับแก้ไขฟอนต์ให้เหมาะสม (แนะนำให้ใช้ฟอนต์ Tahoma)
 • เมื่อจัดแต่งเรียบร้อยแล้ว กลับสู่โหมดการทำงานปกติด้วยคำสั่ง View, Normal
 • บันทึกเป็นแฟ้มเอกสารแม่แบบด้วยคำสั่ง File, Template, Save…

 • ตั้งชื่อแฟ้มเอกสารในรายการ New templates
 • เลือกหมวดแม่แบบจากรายการ Categories
 • คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึกแฟ้มเอกสาร จะได้แฟ้มเอกสารที่มีส่วนขยายเป็น .otp ในโฟลเดอร์ layout หรือ present ของโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\boonkiat (Userที่ใช้ในการlogin เข้าเครื่อง)\Application Data\OpenOffice.org\3\user\template ปิดแฟ้มเอกสารโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ

แม่แบบสไลด์ เป็นเอกสารสำคัญที่แต่ละหน่วยงานควรจะออกแบบ และพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้การสร้างสไลด์เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานเดียวกันในองค์กร


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.