เอกสารประกอบคำบรรยาย

เอกสารประกอบคำบรรยายมีได้หลายลักษณะ ดังนี้

Note

  • 1 แผ่นเอกสารประกอบด้วย 1 สไลด์ และคำอธิบาย โดยเข้าทำงานในโหมด Note

  • ปรากฏกรอบข้อความด้านล่างสไลด์ เพื่อพิมพ์คำอธิบายรายละเอียดของสไลด์ตามต้องการ

Handout

  • เอกสาร 1 แผ่นมีได้หลายสไลด์ ให้ทำงานในโหมด Handout

  • โหมดนี้จะเป็นโหมดช่วยควบคุมการพิมพ์สไลด์สำหรับแจกจ่ายได้เป็นอย่างดี และสามารถเลือกจำนวนสไลด์ต่อ 1 แผ่นกระดาษได้จาก Task Pane อีกทั้งจัดตำแหน่ง Header/Footer ได้อิสระ

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.