สไลด์สรุป (Summary Slide)

สไลด์สรุป เป็นสไลด์ที่ได้จากการนำ Title ของทุกสไลด์มารวบรวม และแสดงผลในสไลด์สุดท้ายของเอกสาร โดยสร้างได้จากคำสั่ง Insert, Summary Slides เมื่อได้สไลด์สรุปแล้วให้ย้ายสไลด์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการ (มักจะอยู่ต่อจากสไลด์แรก)


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.