การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ Header/Footer

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ Header/Footer จะต้องเข้าทำงานในโหมดแม่แบบ ด้วยคำสั่ง View, Master, Slide Master จะปรากฏจอภาพลักษณะนี้


รูปการทำงานในโหมด Slide Master

ในโหมด Slide Master สามารถใช้เครื่องมือ Text Tool พิมพ์ข้อความส่วน Header ตามต้องการ แล้วย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม นอกจากนี้จะพบกรอบข้อความสำเร็จได้แก่ <date/time>, <footer> และ <number> อันเป็นส่วนควบคุมการแสดงวันที่/เวลา, ข้อความกำกับท้ายสไลด์ และเลขที่สไลด์ ซึ่งสามารถปรับย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ

เมื่อทำงานในโหมดแม่แบบเรียบร้อยแล้ว ให้กลับสู่โหมดทำงานปกติด้วยคำสั่ง View, Normal


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.