ซ่อนสไลด์

ปกติเมื่อสั่งนำเสนอผลงาน โปรแกรมจะแสดงครบทุกสไลด์ แต่ในบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นต้องเลือกบางสไลด์ วิธีการหนึ่งที่นิยมคือ ซ่อนสไลด์ที่ไม่ต้องการแสดง โดยเลือกสไลด์ที่ต้องการซ่อน จากนั้นเลือกเมนูคำสั่ง Slide Show, Show/Hide Slide หรือทำงานในโหมด Slide Sorter แล้วคลิกปุ่ม Show/Hide Slide

การยกเลิกการซ่อนสไลด์ ให้เลือกสไลด์ที่ซ่อน แล้วคลิกปุ่ม Show/Hide Slide ซ้ำอีกครั้ง


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.