นำเสนอสไลด์

สไลด์ที่สร้างเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำไปใช้งาน หรือนำเสนอผลงาน ควรใส่ลูกเล่นให้น่าสนใจ เช่นรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ (Slide Transition) เทคนิคการแสดงข้อความ หรือกราฟิกต่างๆ (Slide Animation)

  • นำเสนอสไลด์เพื่อทดสอบ/นำเสนออย่างรวดเร็ว
  • ค่าควบคุมการนำเสนอ
  • ตั้งเวลาประกอบการนำเสนอผลงาน
  • Slide Transition
  • ใส่ลูกเล่นให้กับวัตถุ (Effects)
  • เลือกแสดงผลบางสไลด์

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.