This is an old revision of the document!
—-

ตัวอักษรศิลป์ (Fontwork)

ตัวอักษรศิลป์ เป็นเครื่องมืออีกชุดที่ OpenOffice.org เตรียมเพื่อสร้างสรรค์ตัวอักษรที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เช่น ตัวอักษรแบบโค้ง หรือลูกคลื่น การสร้างตัวอักษรศิลป์ ทำได้โดย

  • เปิดแถบเครื่องมือ FontWork

  • คลิกปุ่มเครื่องมือ FontWork Gallery ปรากฏจอภาพลักษณะอักษรศิลป์

  • คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK
  • ปรากฏอักษรศิลป์บนสไลด์ ปรับแก้ไขข้อความได้โดยดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ให้พิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนที่ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านนอกอักษรศิลป์
  • สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้จากปุ่ม Shape

  • กำหนดให้ความสูงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่ากับตัวพิมพ์ใหญ่โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ
  • จัดตำแหน่งข้อความได้จากปุ่ม Alignment
  • ปรับระยะห่างระหว่างอักษรได้จากปุ่ม Character Spacing
  • การปรับลักษณะสี หรือเส้นขอบสามารถใช้แถบเครื่องมือ Line and FillingPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.