พลิกวัตถุ (Flip)

วัตถุแต่ละชิ้นสามารถนำมาพลิกกลับด้านได้โดยเลือกวัตถุ แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง Flip… ตามรูปแบบที่ต้องการ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.