รวมกลุ่มวัตถุ

ภาพจากวัตถุหลายๆ ชิ้น ควรรวมเป็นชิ้นเดียวกัน เพื่อสะดวกในการปรับแต่ง หรือย้ายตำแหน่ง โดยเลือกวัตถุทั้งหมด แล้วเลือกคำสั่ง Format, Group, Group

การแยกกลุ่มวัตถุ

การแยกกลุ่มมี 2 วิธีคือ แยกถาวร ด้วยคำสั่ง Format, Group, Ungroup หรือแยกชั่วคราวด้วยคำสั่ง Format, Group, Edit group (หรือดับเบิลคลิกที่วัตถุ) และรวมกลุ่มอีกครั้งด้วยคำสั่ง Format, Group, Exit group หรือดับเบิลคลิกนอกพื้นที่วัตถุ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.