เครื่องมือวาดจุดเชื่อม

  • ก่อนใช้งานเครื่องมือจุดเชื่อม ควรวาดวัตถุรูปทรงที่ต้องการเชื่อมไว้ก่อน ดังตัวอย่าง

  • คลิกเลือกเครื่องมือวาดจุดเชื่อม หรือจะเลือกรูปแบบย่อย

  • นำเมาส์ไปคลิกที่มุม หรือด้านของวัตถุต้นทาง กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมส์ไปตามทิศทางที่ต้องการ จนถึงมุมหรือด้านของวัตถุปลายทาง เมื่อปล่อยเมาส์จะได้เส้นตามลักษณะที่กำหนด

เครื่องมือวาดจุดเชื่อมมีประโยชน์มากในการวาดเส้นเพื่อสร้างผังงานต่างๆ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.