เครื่องมือวาดรูปทรงอิสระแบบโค้ง (Curve)

  • คลิกเลือกเครื่องมือวาดรูปทรงอิสระ สามารถเลือกรูปแบบย่อยได้

  • นำเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการวาดรูปทรงลากให้ได้เส้นเริ่มต้นจากนั้น ปล่อยนิ้วจากเมาส์ แล้วนำไปคลิก ณ จุดอื่นๆ เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
  • เมื่อต้องการจบการวาดรูปทรงอิสระ ให้ดับเบิลคลิก

รูปทรงอิสระแบบโค้งสามารถนำมาใช้ในการสร้างลูกศรโค้งได้


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.