เครื่องมือพิมพ์ข้อความ

  • คลิกเลือกเครื่องมือพิมพ์ข้อความ
  • นำเมาส์มาคลิก ณ จุดเริ่มต้น แล้วลากเพื่อสร้างกรอบข้อความ
  • พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในกรอบข้อความ

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.