แถบเครื่องมือ Drawing

นอกจากภาพกราฟิกจากแหล่งอื่นๆ ที่สามารถนำมาตกแต่งเอกสาร โปรแกรมยังได้เตรียมชุดเครื่องมือสร้างกราฟิกด้วยฟังก์ชันวาดรูป เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างงานกราฟิกด้วยตนเองตามที่ต้องการ โดยผ่านแถบเครื่องมือ Drawing

การใช้เครื่องมือแต่ละชุด มีหลักการใกล้เคียงกันคือ

  • คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ แล้วนำเมาส์ไปลากให้ได้รูปทรงที่ต้องการบนพื้นที่เอกสาร
  • ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความภายในกราฟิกใดๆ ให้ใช้การดับเบิลคลิกที่กราฟิกนั้นๆ

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.