จัดแต่งวัตถุ

วัตถุต่างๆ ที่นำเข้ามาใส่ในเอกสาร สามารถจัดแต่งเพิ่มเติมได้ โดย

  • นำเมาส์ไปคลิกเลือกวัตถุ ปรากฏแถบเครื่องมือชุด Picture

  • เลือกปุ่มเครื่องมือเพื่อจัดแต่งวัตถุที่ต้องการ

ปุ่มเครื่องมือตัวกรอง (Graphics Filter)

ปุ่มเครื่องมือตัวกรอง (Graphics Filter) ทำหน้าที่เติมลักษณะพิเศษ (Effect) ให้กับภาพ เช่นความนูนของภาพ, การเกลี่ยสีของภาพ


รูปภาพต้นฉบับ


รูปภาพที่กลับสี (Invert)


รูปภาพที่แปลงเป็นนูน


รูปภาพที่ใช้เทคนิคลายเส้น

ปุ่มโหมดกราฟิก (Graphics Mode)

ทำหน้าที่กำหนดโหมดของภาพ เช่น โหมดปกติ, โหมดขาวดำ, โหมดลายน้ำ

ปุ่มควบคุมแม่สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน)

ปุ่มควบคุมแม่สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน)

ทำหน้าที่ควบคุมแม่สีของภาพ และสามารถเพิ่มหรือลดค่าแม่สีให้กับภาพนั้น เพื่อปรับเปลี่ยนสีของภาพได้

ปุ่มโปร่งแสง (Transparent)

ปุ่มโปร่งแสง (Transparent) ปุ่มควบคุมความโปร่งแสงของภาพ

ปุ่มควบคุมลักษณะเส้นขอบภาพ, สีพื้นภาพ และเงาภาพ

ปุ่มควบคุมลักษณะเส้นขอบภาพ, สีพื้นภาพ และเงาภาพ

ปุ่มตัดส่วนของภาพ (Crop)

ปุ่มตัดส่วนของภาพ (Crop) ทำหน้าที่ตัดส่วนของภาพ โดยมีเครื่องมือสำหรับใช้เลื่อนเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการ

หากไม่ปรากฏแถบเครื่องมือ Picture ให้เปิดใช้งานจากคำสั่ง View, Toolbar, Picture


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.