การเลือกวัตถุ

ภาพต่างๆ ที่นำเข้ามาตกแต่งเอกสาร เปรียบเสมือนวัตถุกราฟิกประเภทหนึ่ง ดังนั้นการนำภาพกราฟิกมาใส่ในเอกสาร จะเรียก “ภาพ” นั้นว่า “วัตถุ” เมื่อต้องการปรับแต่งหรือลบทิ้ง หรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งวัตถุใดๆ ต้องเลือกวัตถุก่อนทุกครั้ง โดย นำเมาส์ไปคลิกที่วัตถุที่ต้องการ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าที่มุมทั้งสี่มุม และที่ด้านทั้งสี่ด้านปรากฏจุดควบคุม (Handle) เป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเล็กๆ สีเขียว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปุ่ม <Shift> เลือกวัตถุหลายๆ ชิ้น


วัตถุในโหมดปกติ


วัตถุในโหมดการถูกเลือก

การเลือกวัตถุทั้งหมดในแผ่นสไลด์ให้กดปุ่ม <Ctrl><A>


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.