นำภาพกราฟิกจากแหล่งอื่นมาใช้งาน

นอกจากภาพกราฟิกสำเร็จรูปที่เรียกว่า “คลังภาพ” โปรแกรมยังมีคำสั่งนำภาพกราฟิกจากแหล่งภายนอก ซึ่งสนับสนุนหลากหลายฟอร์แมต เช่น .bmp, .jpg, .gif, .tif เข้ามาตกแต่งเอกสารงานพิมพ์เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดดเด่น และสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยมีคำสั่งนำเข้าภาพกราฟิกจากแฟ้มเอกสารกราฟิกอื่นๆ ดังนี้

  • นำเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางภาพ
  • เลือกเมนูคำสั่ง Insert, Picture, From File… ปรากฏหน้าต่างทำงานดังนี้

  • เลือกไดรฟ์ และแฟ้มเอกสารภาพที่ต้องการ
  • สามารถคลิกรายการ Preview เพื่อดูภาพตัวอย่างก่อนนำเข้ามาในเอกสาร
  • สามารถคลิกเลือกรายการ Link เพื่อนำเข้าภาพกราฟิกแบบเชื่อมโยงกับแฟ้มเอกสารต้นฉบับ ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขแฟ้มเอกสารต้นฉบับภาพกราฟิกในเอกสารจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามด้วย (แต่เมื่อคัดลอกแฟ้มเอกสารไปที่เครื่องอื่น จะต้องคัดลอกแฟ้มเอกสารรูปภาพไปด้วย)
  • คลิกปุ่ม Open เพื่อเปิดแฟ้มเอกสารภาพที่ต้องการ

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.