จัดการข้อมูล

การจัดการข้อมูล เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสาร เนื่องจากเป็นวิธีที่จะช่วยให้การจัดแต่งเอกสาร การแก้ไขเอกสารกระทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น

  • เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (ตัวปกติ เป็นตัวหนา หรือตัวเอียง)
  • ยกเลิกรูปแบบเดิม (ตัวขีดเส้นใต้ ยกเลิกสภาวะขีดเส้นใต้ออก)
  • ลบ, คัดลอก หรือย้ายตำแหน่ง

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.