ส่งออกเอกสารในฟอร์แมต Flash

Flash เป็นฟอร์แมตยอดนิยม ที่ใช้นำเสนอผ่านเว็บไซต์ การแปลงสไลด์เป็น Flash ให้เลือกคำสั่ง File, Export… จากนั้นเลือก File Format เป็น Macromedia Flash (.swf)


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.