ส่งออกเอกสารในรูปแบบ PDF

เอกสาร PDF – Portable Document Format เป็นเอกสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อต้องการเผยแพร่เอกสาร โปรแกรม OpenOffice.org Impress สามารถแปลงสไลด์เป็น PDF Format ได้โดยเลือกคำสั่ง File, Export as PDF… จากนั้นโปรแกรมจะให้เลือกไดรฟ์, โฟลเดอร์ปลายทาง ตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร

จากนั้นจึงเป็นการกำหนดตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น จำนวนสไลด์ที่ต้องการส่งออก (Range), การบีบอัดแฟ้มเอกสาร (Compression)

  • ถ้าต้องการส่งออกเป็นเอกสาร PDF เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บ แนบอีเมล ควรกำหนดค่า Reduce Image Resolution จาก 300dpi ให้ต่ำกว่า 150 dpi รวมทั้งกำหนดค่า JPEG compression ประมาณ 70% – 90%
  • ถ้าต้องการส่งออกเพื่อเก็บเป็นคลัง (Archives) ให้คลิกเลือกรายการ PDF/A-1a

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.