ส่งออกเอกสารในรูปแบบ HTML

การส่งออกเอกสารในรูปแบบ HTML เป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากโปรแกรมจะแปลงเอกสารสไลด์ทั้งหมดให้อยู่ในรูปของเอกสารเว็บที่สามารถนำเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดย

 • เปิดแฟ้มเอกสารที่ต้องการส่งออก เลือกคำสั่ง File, Export… เลือกไดรฟ์/โฟลเดอร์ปลายทางจากหน้าต่างควบคุมการส่งออกเอกสาร ตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร และเลือกรูปแบบเอกสารเป็น HTML Document แล้วคลิกปุ่ม Save

 • โปรแกรมจะเข้าสู่ตัวเลือกการแปลงเอกสารเป็น HTML คลิกปุ่ม Next

 • จอภาพถัดไปจะเป็นการเลือกรูปแบบการนำเสนอแฟ้มเอกสาร HTML

 • เลือกรายการดังนี้
  • Standard HTML format 1 สไลด์ต่อ 1 แฟ้มเอกสาร HTML นำเสนอทั้งระบบภาพกราฟิกและตัวอักษร
  • Standard HTML with frames ระบบนำเสนอแบบเฟรม ทั้งภาพและข้อความนำเสนอพร้อมกันบนจอภาพเดียวกัน
  • Automatic ระบบนำเสนอแบบหน่วงเวลา
  • WebCast ระบบนำเสนอแบบเชื่อมต่อกับ ASP หรือ Perl
  • Create title page สร้างหน้าแรกของการนำเสนอหรือไม่
  • Show notes กรณีที่มีการบันทึกย่อในสไลด์ ให้แสดงบันทึกย่อหรือไม่
 • เมื่อเลือกรูปแบบแฟ้มเอกสาร HTML แล้วให้คลิกปุ่ม Next เพื่อกำหนดรายละเอียดของแฟ้มเอกสารภาพ เช่น ฟอร์แมตของภาพ
  • ภาพในสไลด์เป็นภาพถ่ายก็ควรเลือกเป็น JPG พร้อมกำหนด Quality ตามเหมาะสม (อยู่ในช่วง 70 – 90%)
  • ภาพในสไลด์ส่วนมากได้จาก Clipart เลือกเป็น GIF
 • จากนั้นเลือกขนาดของเอกสารเว็บที่เหมาะสมกับจอภาพ (Monitor resolution)

 • จากนั้นคลิกปุ่ม Next ใส่คำอธิบายต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ชื่อ, อีเมล์ของผู้พัฒนา เป็นต้น

 • คลิกปุ่ม Next อีกครั้ง เพื่อเลือกรูปแบบของปุ่มควบคุม (Navigator Button)

 • ต่อด้วยการเลือกลักษณะของหน้าเว็บ เช่น สีพื้นเอกสารเว็บ, สีตัวอักษร, สีของจุดเชื่อมลักษณะต่าง

 • แล้วคลิกปุ่ม Create

 • จอภาพ Name HTML Design ไม่ต้องระบุก็ได้ ให้คลิกปุ่ม Do Not Save รอสักครู่ โปรแกรมจะแปลงแฟ้มเอกสารสไลด์ เป็นแฟ้มเอกสาร HTML ในโฟลเดอร์ที่ระบุ
 • ผลลัพธ์จากคำสั่งข้างต้น จะได้ไฟล์เอกสาร HTML ตามชื่อที่กำหนด พร้อมไฟล์ประกอบต่างๆ ตามจำนวนสไลด์ (ได้แก่ไฟล์สไลด์หน้าย่อย และไฟล์ภาพประกอบต่างๆ)

ก่อนใช้คำสั่งนี้ ควรสร้างโฟลเดอร์เฉพาะแยกต่างหาก เนื่องจากผลลัพธ์จากการแปลงเอกสารจะได้ไฟล์จำนวนมาก อาจจะเกิดความสับสนในการเลือกไฟล์ไปใช้งานได้


ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.