This is an old revision of the document!
—-

ลบกรอบข้อความ

กรอบข้อความที่ไม่ใช้งาน หรือมีความผิดพลาด ควรลบทิ้งออกไปจากสไลด์ โดยคลิกเลือกกรอบข้อความที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม <del>


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.