การเลือกชุดสีใหม่

โปรแกรมได้เตรียมชุดสีให้เลือกใช้งานหลากหลายชุด เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการเปลี่ยนชุดสีสำเร็จรูปทำได้โดยเลือกคำสั่ง Format, Area… เลือกบัตรรายการ Color จากนั้นคลิกปุ่ม Load color list

เลือกชุดสีสำเร็จรูปที่ต้องการ

เมื่อคลิกปุ่ม Open จะปรากฏชุดสีใหม่ เพื่อให้เลือกใช้งานต่อไป


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.