This is an old revision of the document!
—-

การนำเข้าภาพเป็น Bitmaps

  • เลือกคำสั่ง Format, Area… แล้วเลือกบัตรรายการ Bitmaps
  • คลิกปุ่ม Import… เลือกภาพที่ต้องการ

  • ตั้งชื่ออธิบายภาพ

  * เมื่อคลิกปุ่ม OK โปรแกรมจะนำเข้ารูปภาพเพิ่มในระบบ  Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.