การสร้างลวดลาย

 • เลือกคำสั่ง Format, Area… แล้วเลือกบัตรรายการ Hatching

 • ปรับค่าลวดลายจากรายการ Properties
  • Spacing ระยะระหว่างเส้นลวดลาย
  • Angle มุมของเส้น
  • Line type เส้นเดี่ยว, เส้นคู่ตัดกัน หรือเส้น 3 เส้นตัดกัน
  • Line color สีของเส้น
 • เมื่อสร้างลวดลายที่ต้องการแล้ว ก็คลิกปุ่ม Add… เพื่อเพิ่มลวดลายให้กับโปรแกรม

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.