ปรับแต่งกรอบข้อความ

กรอบข้อความ สามารถจัดแต่งให้มีลักษณะโดดเด่น พิเศษได้โดยเลือกกรอบข้อความที่ต้องการ แล้วเลือกคำสั่ง Format, Area…

จะต้องทำงานในโหมด Slide Normal

 • บัตรรายการ Area เลือกลักษณะของพื้นกรอบข้อความ
  • None ไม่ต้องกำหนดสีพื้นกรอบข้อความ
  • Color เลือกสีกรอบข้อความ
  • Gradient เลือกโทนสีให้กับกรอบข้อความ
  • Hatching เลือกลวดลายเป็นพื้นกรอบข้อความ
  • Bitmap เลือกรูปภาพเป็นพื้นกรอบข้อความ

 • บัตรรายการ Shadow เลือกลักษณะเงาของกรอบข้อความ
  • Use shadow ตัวเลือกกำหนดหรือไม่กำหนดเงาให้กับกรอบข้อความ
  • Position ตำแหน่งของเงา
  • Distance ระยะเงาจากวัตถุ
  • Color สีของเงา
  • Transparency ความเข้มของสีเงา

 • บัตรรายการ Transparency ควบคุมความเข้มของสีจากบัตรรายการ Area หรือการปรับแต่งค่าการไล่โทนสี
 • บัตรรายการ Colors, Gradients, Hatching, Bitmaps ควบคุมการปรับแต่งสี, โทนสี, ลวดลาย และรูปภาพ เช่น การเพิ่ม, การลบ หรือผสมสี ลวดลายชุดใหม่

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.