สร้างสไลด์ในโหมด Outline

โหมด Outline เป็นโหมดที่ช่วยให้สร้างสไลด์ได้เร็ว เมื่อต้องพิมพ์เนื้อหาจำนวนมาก โดยจะต้องทำงานในโหมด Slide Outline ด้วยการกดปุ่ม Outline

การสร้างสไลด์ในโหมด Outline มีหลักดังนี้

  • เพิ่มสไลด์ ใช้การกดปุ่ม <Enter>
  • ข้อความที่พิมพ์ต่อจากรูปสไลด์หลัก จะเป็นหัวเรื่องของสไลด์นั้น (Title)
  • สร้างเนื้อหาย่อยลำดับที่ 1 ใช้ปุ่ม Promote/Demote หรือ <Tab>/<Shift><Tab>
  • เปิด/ปิดสัญลักษณ์ข้อ ใช้ปุ่ม Bulletsผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.