ขั้นตอนการกำหนดแท็บเพื่อควบคุมการพิมพ์งาน

 • คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ กรณีที่เลือกกรอบข้อความแบบหัวข้อ จะปรากฏสัญลักษณ์หัวข้อ (Bullet) ให้ปิดสภาวะการพิมพ์แบบหัวข้อโดยคลิกปุ่ม Bullet On/Off
 • เลือกคำสั่ง Format, Paragraph… เลือกบัตรรายการ Tab

 • Position ระบุตำแหน่งแท็บที่ต้องการกำหนด
 • Type เลือกรูปแบบของแท็บ
  • Left แท็บจัดชิดซ้าย
  • Right แท็บจัดชิดขวา
  • Centered แท็บจัดกึ่งกลาง
  • Decimal แท็บทศนิยม
 • Fill character สัญลักษณ์ที่ใช้นำตำแหน่งแท็บที่ระบุ
 • ปุ่ม New ตั้งค่าแท็บตามรายการที่กำหนด
 • ปุ่ม Delete All ลบการตั้งค่าแท็บทุกๆ ค่า
 • ปุ่ม Delete ลบค่าแท็บที่เลือก

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.