งานพิมพ์ด้วยแท็บ (Tab)

แท็บจะช่วยควบคุมให้งานพิมพ์ออกมาอย่างได้ผลดี โดยเฉพาะการพิมพ์ที่ต้องจัดตำแหน่งในแนวคอลัมน์ งานพิมพ์ที่มีสัญลักษณ์ตัวนำ เช่น เลขหน้า, ลำดับรายการ รวมทั้งงานพิมพ์ตัวเลขที่มีค่าทศนิยม เนื่องจากต้องจัดตำแหน่งจุดทศนิยมให้ตรงกัน

จากตัวอย่างเป็นการตั้งแท็บ 2 ลักษณะ คือ แท็บทศนิยม ที่มีตัวนำ (Leader) เป็นจุด และแท็บชิดซ้าย เพื่อควบคุมการพิมพ์หน่วย “บาท” ให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยมีการตั้งค่าแท็บดังนี้

  • แท็บตำแหน่งที่ 6.53 นิ้ว เป็นแท็บทศนิยม (Decimal) โดยมีตัวนำเป็นจุด (Fill character)
  • แท็บตำแหน่งที่ 8.00 นิ้ว เป็นแท็บชิดซ้าย (Left)

การพิมพ์งานด้วยแท็บ จะต้องเปิดแถบไม้บรรทัดด้วยคำสั่ง View, Ruler และโดยปกติหน่วยวัดของแถบไม้บรรทัดจะเป็นเซนติเมตร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยได้ โดยเลือกคำสั่ง Tools, Options, OpenOffice.org Impress, General
—-
ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.